Niepoprawna pisownia

howało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowało

Poprawna pisownia