Niepoprawna pisownia

fragmęcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fragmencie

Poprawna pisownia