Niepoprawna pisownia

formuować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

formułować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

formółować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

formułowadź

Niepoprawna pisownia