Niepoprawna pisownia

nieprzypadliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przypadliśmy

Poprawna pisownia