Niepoprawna pisownia

hybili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybili

Poprawna pisownia