Niepoprawna pisownia

fantasmagorje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

fantasmagorie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rodzaj fantastycznych wizji wytworzonych przez nadwrażliwą wyobraźnię – najczęściej w formie przywidzeń, złudzeń wzrokowych, wyobrażonych obrazów lub wizji pobudzonej wyobraźni.


Niepoprawna pisownia

fansmagorie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fantazmagorie

Niepoprawna pisownia