Niepoprawna pisownia

expressis werbis

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

expressis verbis

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

expresis verbis

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ekspressis verbis

Niepoprawna pisownia