Poprawna pisownia

et cetera

Poprawna pisownia, znaczenie: łaciński zwrot oznaczający „i tak dalej”. Dopuszczalny jest także skrócony zapis w postaci „etc.”


Niepoprawna pisownia

edcetera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

etcetera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ed cetera

Niepoprawna pisownia