Poprawna pisownia

epidemii

Poprawna pisownia, znaczenie: nagłego rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej na danym obszarze lub wśród danej populacji, może tyczyć się również powszechnego, nagminnego występowania czegoś.


Niepoprawna pisownia

epidemjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epidemi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

epidemji

Niepoprawna pisownia