Niepoprawna pisownia

chermetyczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hermetyczni

Poprawna pisownia, znaczenie: szczelnie zamknięci, odizolowani od świata zewnętrznego, tylko dla wtajemniczonych, dotyczący hermetyzmu.