Poprawna pisownia

zgnoić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z gnoić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgnojić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zgnoidź

Niepoprawna pisownia