Poprawna pisownia

we fragmencie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w fragmencie

Niepoprawna pisownia