Poprawna pisownia

eleganckie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

leganckie

Niepoprawna pisownia