Poprawna pisownia

eleganckie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aleganckie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

leganckie

Niepoprawna pisownia