Niepoprawna pisownia

zanirza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaniża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za niża

Niepoprawna pisownia