Poprawna pisownia

elegancka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

legancka

Niepoprawna pisownia