Niepoprawna pisownia

eksplatacji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

eksploatacji

Poprawna pisownia