Niepoprawna pisownia

nie umyślne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumyślne

Poprawna pisownia