Niepoprawna pisownia

dzionsła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziąsła

Poprawna pisownia, znaczenie: tyczące się zgrubiałej tkanki znajdującej się w jamie ustnej człowieka, której zadaniem jest osłanianie wyrostków zębodołowych osłaniająca wyrostek zębodołowy szczęki żuchwy (jest przy tym z nim zrośnięta).