Poprawna pisownia

końcu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konicu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojńcu

Niepoprawna pisownia