Niepoprawna pisownia

żetelna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzetelna

Poprawna pisownia