Niepoprawna pisownia

dziewjątka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziewiątka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dziewjontka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewiontka

Niepoprawna pisownia