Niepoprawna pisownia

od haczać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odhaczać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odchaczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

othaczać

Niepoprawna pisownia