Niepoprawna pisownia

nigdybyś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nigdy byś

Poprawna pisownia