Poprawna pisownia

dzieciątka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dzieciontka

Niepoprawna pisownia