Niepoprawna pisownia

dygnitasze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dygnitarze

Poprawna pisownia, znaczenie: osoby, które zajmują wysokie stanowiska urzędowe.


Niepoprawna pisownia

dygnitaże

Niepoprawna pisownia