Niepoprawna pisownia

dwutysięczny piętnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące piętnasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2015 zapisany słownie.