Poprawna pisownia

dwumiesięczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-miesięczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu miesięczna

Niepoprawna pisownia