Poprawna pisownia

niejednoznaczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejedno znaczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednoznaczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jedno znaczne

Niepoprawna pisownia