Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci września

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu września, nie zaś o dwudziestym trzecim wrześniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci wrzesień

Niepoprawna pisownia