Poprawna pisownia

dopowiedziałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do powiedziałaś

Niepoprawna pisownia