Niepoprawna pisownia

za dali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadali

Poprawna pisownia