Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty czerwiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym dziewiątym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym dziewiątym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestydziewiąty czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewionty czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty dziewiąty czerwiec

Niepoprawna pisownia