Poprawna pisownia

wtargnęły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wtargneły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w targneły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w targnęły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftargnęły

Niepoprawna pisownia