Niepoprawna pisownia

dwudziesty siudmy czerwca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty siódmy czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym siódmym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty siódmy czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy czerwca

Niepoprawna pisownia