Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kurz należy zapisywać przez rz. Pisownia tego słowa wynika z jego etymologii: pochodzi ono od starosłowiańskiego kurti, które oznaczało palić. Ze względu na to, iż podczas palenia dymi się, czyli kurzy się (z komina), słowo to w późniejszych czasach nabrało szerszego znaczenia. Zachowana została w nim pisownia, która nawiązuje do oryginalnie znajdującej się w nim litery r.
Kurz to drobny pył, osad, zazwyczaj będący bardzo drobnym piaskiem, który unosi się w powietrzu lub pojawia na powierzchniach.

Przykłady poprawnej pisowni

Zobacz, ile kurzu osiadło na tej szafie. Nie wiem, kiedy ty ostatnio sprzątałeś w tym pokoju.
Drobny kurz tańczył w powietrzu i był wyraźnie widoczny w smudze słonecznego światła.
Milena z zaskoczeniem odkryła, że kurz pokrył już grubą warstwą podłogę w całym domu.


Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kusz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa kusza.