Choć we współczesnej polszczyźnie występują obie opisane poniżej konstrukcje, ich znaczenia są zupełne różne, dlatego stosowanie ich zamiennie byłoby dużym błędem. W większości sytuacji poprawnym wyborem będzie wariant a nuż, jednak z racji tego, iż także a nóż może być zapisem bezbłędnym opracowaliśmy zestawienie obu wariantów – ich definicje i przykłady praktycznego użycia w zdaniach. Tradycyjnie przypominamy też o możliwości zadawania naszej redakcji pytań językowych w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

a nuż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie a nuż oznacza, że osoba mówiąca ma na coś nadzieję lub też obawia się tego. Składa się ono ze spójnika a oraz nuż – wyrazu o charakterze ekspresywnym, który dawniej używany był, by przekazać informację, że coś zaczyna się w sposób nagły, nieoczekiwany czy gwałtowny, a współcześnie nadaje wypowiedzi odcienia obawy czy nadziei.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupię sobie w kolekturze zdrapkę, a nuż uda mi się coś wygrać.
Wyślę do nich CV, a nuż potrzebują kogoś z moim wykształceniem i umiejętnościami.
Lepiej zabierz ze sobą ciepły szalik, a nuż się ochłodzi.


Poprawna pisownia

a nóż

Poprawna pisownia, znaczenie: konstrukcja a nóż to po prostu zestawienie ze sobą spójnika a oraz rzeczownika nóż, oznaczającego przyrząd, który składa się z uchwytu oraz ostrza i przeznaczony jest do cięcia, krojenia czy też obierania czegoś. W tym kontekście wyraz nóż powinien być zawsze zapisywany przez ó (piszemy nóż, bo wymienia się na noże).

Przykłady poprawnej pisowni

Umyłaś widelec, a nóż? Ma zostać brudny?
Łyżeczki schowałam do pudełka, a nóż? Gdzie go odłożyć?
Hej, a nóż? Zapomniałeś umyć nasz duży nóż do krojenia mięsa.