Poprawna pisownia

dwudziesty siódmy lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu lipca, nie zaś o dwudziestym siódmym lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty siudmy lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty siódmy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestysiódmy lipca

Niepoprawna pisownia