Niepoprawna pisownia

rurznice

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

różnice

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rużnice

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rórznice

Niepoprawna pisownia