Poprawna pisownia

dwudziesty ósmy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu listopada, nie zaś o dwudziestym ósmym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty ósmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestyósmy listopada

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty usmy listopada

Niepoprawna pisownia