Niepoprawna pisownia

jódro

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jutro

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

judro

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jótro

Niepoprawna pisownia