Niepoprawna pisownia

anglojenzycznom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anglojęzyczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anglojęzycznom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anglo języczną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anglo-języczną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anglojenzyczną

Niepoprawna pisownia