Niepoprawna pisownia

dwoji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwoi

Poprawna pisownia