Niepoprawna pisownia

dużyh

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dużych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

durzych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dóżych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dórzych

Niepoprawna pisownia