Poprawna pisownia

bóstwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bustwa

Niepoprawna pisownia