Poprawna pisownia

dur

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dór

Niepoprawna pisownia