Niepoprawna pisownia

Kaji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Kai

Poprawna pisownia, znaczenie: Kai to forma dopełniacza, celownika oraz miejscownika imienia żeńskiego Kaja, która jest jedyną poprawną formą jego zapisu. Wynika to z zasady, która mówi, iż jeśli po samogłoskach w wyrazie podstawowym występuje j, co jest też zgodne z fonetyką, należy odmienić je na i w innych przypadkach. Połączenie ji jest niepoprawne, niezależnie od sposobu wymowy odmienionego słowa.
Kaja to imię wywodzące się z czasów Imperium Rzymskiego, gdzie było odpowiednikiem męskiego imienia Caius (Kajusz, Gajusz). W późniejszych czasach rozprzestrzeniło się na inne ludy, a w średniowieczu zyskało sobie szczególną popularność wśród ludów skandynawskich. Można je kojarzyć z grecką boginią Gają, czyli Ziemią. Najczęściej przyjmuje się, że jego znaczenie to ciesząca rodziców.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy byłem u Kai, spędziliśmy ponad trzy godziny w ogrodzie, sadząc nowe drzewka i krzewy.
W szkole nie było wczoraj Kai i Magdy, ale wydaje mi się, że po prostu poszły na wagary, nie zachorowały.
U cioci Kai jest podobno nowy pies. Możemy w najbliższy weekend pójść do niej, aby go zobaczyć?


Niepoprawna pisownia

Kajii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kaii

Niepoprawna pisownia