Niepoprawna pisownia

wy mieszałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymieszałaś

Poprawna pisownia