Niepoprawna pisownia

dyzpozycyjni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dyspozycyjni

Poprawna pisownia