Niepoprawna pisownia

drógi lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugi lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu lipca, nie zaś o drugim lipcu.


Niepoprawna pisownia

drógi lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drugi lipiec

Niepoprawna pisownia